MANUEL JANEIRO

YIELD & WATER QUALITY TESTING

Position: Hydrogeologist - Technician

Responsibilities: On-Site Borehole Yield Testing

Experience: Since 2017

Client Testimonial

Jou verslag is uit die boeke, ek het dit vir Phoebe se oom gestuur wat n geoloog is en hy se self dit is baie goed uiteengesit.

— Gideon Melck – Waterboerskraal, Hopefield

View All Testimonials